Alles over een uitvaart in Arnhem

Uitvaartverzekering

Een uitvaart is doorgaans een kostbare aangelegenheid. Daarom kan het verstandig zijn om je te verzekeren voor de kosten van je toekomstige uitvaart. Er zijn diverse uitvaartverzekeraars die verschillende uitvaartzekeringen aanbieden. In grote lijnen kan er worden gekozen tussen een naturaverzekering en een kapitaalverzekering.

Naturaverzekering

Bij een verzekering in natura wil de verzekeraar de uitvaart doorgaans het liefst zelf verzorgen. Deze verzekeraars beschikken over een eigen uitvaartbedrijf. Het staat de nabestaanden helemaal vrij om na overlijden toch nog te kiezen voor een andere uitvaartverzorger. Maar men moet er dan wel rekening mee houden dat verzekeraar waarschijnlijk een lager bedrag zal uitkeren dan de waarde van de uitvaart die staat beschreven in de polis.

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de verzekeraar en te vragen naar het bedrag dat zal worden uitgekeerd als een andere uitvaartondernemer de uitvaart mag verzorgen. Op die manier weet men precies welk budget er beschikbaar is en kunnen de nabestaanden aan de uitvaartondernemer van keuze vragen of hij/zij de uitvaart voor dat bedrag kan regelen.

Kapitaalverzekering

Als er sprake is van een kapitaalverzekering dan keert de verzekeraar (maximaal) het in de polis overeengekomen bedrag uit. Dit geld kan worden gebruikt voor de uitvaart. De nabestaanden zijn bij een kapitaalverzekering helemaal vrij in de keuze van de uitvaartondernemer. Het blijft altijd verstandig om meerdere uitvaartondernemers uit Arnhem te vergelijken voordat er een keuze gemaakt wordt. Hiermee kan men soms vele honderden euro’s besparen, maar het vergelijken zorgt er ook voor dat de familie van te voren weet of de uitvaartondernemer bij hen past of niet.

Op Uitvaartmarkt.nl is het heel eenvoudig om verschillende uitvaartondernemers uit Arnhem met elkaar te vergelijken op prijs, kwaliteit en persoonlijkheid. Het gebruik van Uitvaartmarkt.nl is kosteloos voor zowel de aanvrager als de uitvaartondernemer.

Kijk voor uitgebreide informatie over uitvaartverzekeringen en de verschillende mogelijkheden/voorwaarden op www.uitvaartverzekering.net.

Uitvaartverzekeringsregister

Uitvaartverzekeringsregister.nl voorkomt ‘vergeten’ uitvaartpolissen

Het komt maar al te vaak voor. Een (ver) familielid overlijdt, en als nabestaande weet je eigenlijk niet of de overledene een uitvaartverzekering had. Als je dan ook geen verzekeringspapieren kan vinden, wordt het heel moeilijk om te achterhalen of en waar iemand verzekerd is.

Sinds december 2015 is er een site waar iedereen kan vastleggen of en waar men een uitvaartverzekering heeft: http://www.uitvaartverzekeringsregister.nl

Op de site kan iedereen vastleggen of men wel of geen uitvaartverzekering heeft. En zo ja, bij welke maatschappij. Vergelijk het met het donorregister. Ook als je vast laat leggen dat je geen verzekering hebt, biedt dat nabestaanden duidelijkheid.

Door te zoeken op het Burger Service Nummer (BSN) en geboortedatum van de overledene kunnen nabestaanden later eenvoudig opvragen of er voor hun dierbare overledene wellicht ooit een uitvaartpolis is afgesloten. Zo wordt voorkomen dat iemand jarenlang heeft betaald voor zijn uitvaartverzekering maar dat de polis nooit wordt uitgekeerd omdat de nabestaanden er niet van op de hoogte waren.

Overlijden in regio Arnhem melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206